Trang thông tin điện tử xã Diễn Bích - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An

https://dienbich.dienchau.nghean.gov.vn


DIỄN BÍCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN VIỆC SÁP NHẬP XÃ

Trụ sở UBND xã
DIỄN BÍCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN VIỆC SÁP NHẬP XÃ
 
Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh xây dựng, dự kiến giai đoạn 2023 -2025, Nghệ An sẽ có 96 đơn vị cấp xã liên quan đến phương án sắp xếp. Hiện nay với việc trình phương án tổng thể để Bộ Nội vụ cho ý kiến theo đúng lộ trình thì các cấp, ngành liên quan cũng đang tiếp tục để thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 -2025.
Thực hiện chủ trương, nghị quyết của Quốc hội, Trung ương và của tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính, huyện Diễn Châu đã rà soát và xây dựng phương án giai đoạn 2023 - 2025.
Hiện xã Diễn Bích đã thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã do Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban. UBND xã cũng đã rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri chuẩn bị lấy ý kiến nhân dân trong thời gian tới. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, định hướng để tạo sự đồng thuận trong Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân để chỉ đạo việc sáp nhập theo đúng tinh thần chỉ đạo các cấp.
Như chúng ta đã biết, Bộ Chính trị, UBTV Quốc hội đã ban hành các Kết luận, Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 về kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. Ngay sau khi có Nghị quyết của UBTV Quốc hội, Chính phủ, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch của các huyện, thành, thị, Sở Nội vụ đã xây dựng phương án tổng thể để UBND tỉnh trình Trung ương phê duyệt theo đúng tiến độ và kế hoạch.
Theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghệ An có 1 đơn vị cấp huyện chưa đạt 70% cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số thuộc diện sắp xếp là thị xã Cửa Lò. Bên cạnh đó, Nghệ An có 89 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn thuộc diện sắp xếp, trong đó có 79 xã, 4 phường, 6 thị trấn.Về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã Cửa Lò sẽ sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính và dân số vào thành phố Vinh theo Đề án điều chỉnh đơn vị hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh.
Đối với cấp xã, tổng số đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp là 89 đơn vị, trong đó: Có 68 đơn vị không đủ tiêu chuẩn đã được các địa phương xây dựng phương án sắp xếp (60 xã, 04 phường, 04 thị trấn); có 28 đơn vị hành chính liền kề (24 xã, 02 phường, 02 thị trấn) đủ tiêu chuẩn theo quy định nhưng thực hiện sắp xếp với đơn vị hành chính không đủ tiêu chuẩn liền kề; trong số 28 đơn vị liền kề nêu trên có 27 đơn vị nhập toàn bộ, 01 đơn vị điều chỉnh một phần để phù hợp với địa giới hành chính; có 21 đơn vị (19 xã, 02 thị trấn) không đủ tiêu chuẩn theo quy định nhưng các địa phương đề nghị không thực hiện do có yếu tố đặc thù. Trong 21 đơn vị nêu trên có 18 đơn vị hành chính thuộc diện quy hoạch đô thị, 03 đơn vị hành chính đề nghị đặc thù: yếu tố vị trí địa lý, văn hóa, phong tục tập quán, tôn giáo, quốc phòng, an ninh...
Theo đó, huyện Diễn Châu giai đoạn 2023 – 2025 có10 đơn vị hành chính cấp xã không đủ các tiêu chí quy định nên phải sáp nhập, gồm:
- Xã Diễn Xuân sáp nhập với xã Diễn Tháp, tên đặt tạm thành xã Xuân Tháp
- Xã Diễn Ngọc sáp nhập với xã Diễn Bích, tên đặt tạm thành xã Ngọc Bích
- Xã Diễn Hùng sáp nhập với xã Diễn Hải, tên đặt tạm thành xã Hùng Hải
- Xã Diễn Hạnh sáp nhập với xã Diễn Quảng, tên đặt tạm thành xã Hạnh Quảng
- Xã Diễn Thành sáp nhập với Thị trấn Diễn Châu, tên đặt tạm thành thị trấn Phủ Diễn.
Việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã về trước tiên là thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đồng thời phù hợp với thực tiễn, tâm tư nguyện vọng của người dân và nâng cao được hiệu quả của bộ máy chính quyền, chất lượng thụ hưởng của người dân. Bởi việc sáp nhập các đơn vị hành chính với nhau cũng cần có nét tương đồng về văn hoá, phù hợp các tiềm năng, lợi thế, yếu tố địa lý để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương được sáp nhập phát triển. Và Diễn Bích, Diễn Ngọc đã hội tụ đủ các yếu tố đó, bởi cách đây hơn 70 năm Diễn Bích và Diễn Ngọc cũng được chia tách ra từ xã Hải Châu.
Thực tiễn cho thấy, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 đã góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng thời, cũng đã góp phần mở rộng không gian, phát huy tiềm năng, lợi thế, tinh gọn bộ máy chính quyền, hoạt động hiệu lực hiệu quả, từ đó tập trung nguồn lực để các địa phương phát triển bền vững.
Trong thời gian tới đề nghị các cấp, các ngành và toàn bộ hệ thống chính trị địa phương cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để tạo được sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.
- Đài truyền thanh xã và các xóm bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Đảng ủy; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo xã để tuyên truyền việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Thông tin toàn diện, khách quan quá trình thực hiện, góp phần tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân;
- Các chi bộ xóm, chi bộ trực thuộc, tập trung chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền nghị quyết các cấp về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chủ trương này nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, lan tỏa đến các tầng lớp Nhân dân.
Chúng ta tin tưởng rằng, Diễn Bích làm tốt công tác tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong xã, việc sáp nhập xã theo Đề án của UBND tỉnh, sau khi được Quốc hội, Chính phủ thông qua sẽ hoàn thành đúng tiến độ để ra. Đơn vị hành chính mới sớm được kiện toàn, đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thiết thực phục vụ nhân dân và xây dựng địa phương mới sau sáp nhập có nhiều phát triển vững mạnh./.
                                                                                       TRẦN TRUNG HẢI
Công chức Văn hóa Xã hội Diễn Bích
 
 

Tác giả bài viết: Trung Hải - Công chức VHXH

Nguồn tin: dienbich.dienchau.nghean.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây